Loading...

Bezig met laden...

Traineeprogramma bij Instituut Fysieke Veiligheid

Traineeship
Arnhem
Sluit: 12-05-2019

Traineeprogramma Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

36 uur per week, standplaats Arnhem

Ben je recent afgestudeerd en geïnteresseerd in hoe hulpverleningsorganisaties, veiligheidsregio’s en hun partners werken binnen het domein van veiligheid en crisisbeheersing? Ben je een resultaatgerichte, ambitieuze starter met een vernieuwende blik? En wil je je graag persoonlijk en professioneel ontwikkelen? Dan is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) op zoek naar jou!

Waar ga je werken?  

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel, wij bieden dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden. De kernwaarden van onze organisatie zijn: innoverend, gedreven, betrokken en professioneel onafhankelijk. 

Je maakt deel uit van een groep trainees en samen combineer je werken en leren in een tweejarig traineeprogramma. In de eerste maanden van het traineeprogramma leer je onze organisatie en elkaar kennen door introductieactiviteiten en werk je mee aan diverse projecten en programma’s binnen het IFV. Daarna ga je werken voor een van onze diensten die traineeplaatsen beschikbaar hebben. 

Bekijk voor een indruk van het traineeprogramma ook eens de blogs en vlogs van de huidige trainees. Hier zie en hoor je wat de trainees in ons huidige programma beleven.

Ontwikkelprogramma

We geven jou als recent afgestudeerde de kans je te ontwikkelen. Het ontwikkelprogramma is gevarieerd en bestaat uit een mix van groepsbijeenkomsten, opdrachten, studiedagen, ervaringsdagen en out of the box momenten. Je maakt kennis met de functies, de structuur en de werkprocessen binnen het IFV en de veiligheidsregio’s. En natuurlijk met de positie die je daarbinnen als trainee inneemt en de vaardigheden die je nodig hebt. Het praktijkgerichte programma kent een gezamenlijk deel en een flexibel deel voor persoonlijke ontwikkeling. Je werkt gemiddeld 80% aan diverse opdrachten en 20% besteed aan je aan het ontwikkelprogramma en andere manieren om je deskundigheid op een hoger peil te brengen. 

Wie ben jij? 

Ben je tussen 2016 en nu afgestudeerd en heb je maximaal twee jaar werkervaring? Dan kom jij mogelijk in aanmerking voor het traineeprogramma. Je beschikt over een wo-werk- en -denkniveau en een hbo- of wo- bachelor- of masterdiploma. We zijn op zoek naar kandidaten met verschillende studieachtergronden. Kijk bij de beschikbare traineeplaatsen welke richtingen wij vragen. Mocht jouw studie daar niet tussen staan, laat ons dan weten wat jouw studieachtergrond relevant maakt. 

Je bent leergierig, initiatiefrijk en je staat open om jezelf continu te ontwikkelen. Je hebt de moed om je daarin kwetsbaar op te stellen en om je grenzen te verleggen. Daarnaast ben je creatief en communicatief sterk, zowel verbaal als op papier. Je hebt aantoonbaar belangstelling voor veiligheidsvraagstukken, bent maatschappelijk betrokken en je zet je graag in voor de publieke zaak. We zoeken talenten die de verbinding kunnen maken, met vernieuwende ideeën komen en bestaande kennis en vraagstukken op andere manieren benaderen.

Competenties

Het IFV vraagt van alle medewerkers dat zij communicatief vaardig, klantgericht, gedreven en betrokken zijn. Voor de rol van trainee is het belangrijk dat je daarnaast over de volgende competenties beschikt:

 • Resultaatgericht
 • Analytisch
 • Samenwerken
 • Proactief 
 • Flexibel
 • Leervermogen
 • Overtuigingskracht. 

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie binnen een stimulerende en collegiale werkomgeving. Het IFV streeft naar een diverse en inclusieve werkomgeving en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke of mentale beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging of geaardheid. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Rechtspositieregeling Rijksambtenaren (ARAR). Je wordt ingeschaald in schaal 9 (minimaal € 2750,03 en maximaal € 3885,48 bruto per maand bij een 36-urige werkweek op basis van salarisniveau per 1 juli 2019). Het betreft een tijdelijke aanstelling van 2 jaar ingaande per 16 september 2019. 

Overzicht beschikbare plaatsen in het traineeprogramma

Er zijn 8 traineeplaatsen beschikbaar bij 5 verschillende diensten/afdelingen. Hieronder lees je hier meer over. 

Trainee bij dienst Kennisontwikkeling en onderwijs (4 traineeplaatsen)

De dienst Kennisontwikkeling en onderwijs biedt de veiligheidsregio's actuele kennis en modern onderwijs. Hiertoe wordt, meestal in hechte samenwerking met andere kennisinstellingen en de veiligheidsregio's, kennis ontwikkeld, kennis gedeeld, kennis toegepast en kennis geëvalueerd. Lectoren, onderzoekers, decanen, onderwijskundigen, kennisexperts, docenten, trainers en ondersteuners werken in gezamenlijkheid aan de te leveren diensten en producten. Ontwikkelde en gevalideerde kennis uit onderzoek wordt vertaald naar onderwijs, trainingen en examenproducten. Daarnaast wordt de kennis beheerd en in rapporten, publicaties en bijeenkomsten met de professionals in het fysieke veiligheidsdomein gedeeld. De dienst bestaat uit vijf afdelingen: Onderzoek en kennisdocumenten, Kennisplein, Onderwijs, Onderwijskunde en het Bedrijfsbureau.

Als trainee ga je werken op de afdeling Onderzoek en kennisdocumenten. Je wordt betrokken bij de uitvoering van onderzoeksopdrachten samen met onderzoekers en lectoren van het IFV. Maar ook het ontwerpen en ontwikkelen van kennis- en opleidingsproducten of het ondersteunen van een programmamanager kan op je pad komen. Deze dienst is op zoek naar 4 trainees.

Studieachtergrond 

De gevraagde studieachtergrond is een voltooide hbo- of wo-opleiding waarbij de studierichting divers is. Wij zoeken zowel kandidaten met een natuurwetenschappelijke, technische als sociaalwetenschappelijke achtergrond. Voorbeelden van studies zijn natuurkunde, chemie, bouwkunde, elektrotechniek, Data Science, sociologie, psychologie of communicatiewetenschappen. Mocht jouw studie hier niet onder vallen, geef dan aan wat jouw studie relevant maakt.
 

Trainee bij dienst Bestuurs-, beleids- en directieondersteuning (1 traineeplaats)

In de dienst Bestuurs-, beleids- en directieondersteuning (BBD) is de ondersteuning en advisering van het Veiligheidsberaad en het algemeen bestuur IFV, de managementraden en de directie van het IFV belegd. De afdeling Ondersteuning managementraden (OMR) richt zich daarbij primair op het ondersteunen en adviseren van de managementraden in brede zin. De afdeling Bestuurs- en directieondersteuning (BDO) richt zich primair op het ondersteunen en adviseren van het Veiligheidsberaad en bestuur IFV. Beide afdelingen vervullen ook een adviesrol richting de directie van het IFV. 

Als trainee binnen deze dienst word je betrokken bij het opstellen van adviezen over bestuurlijke- en organisatievraagstukken en lever je een bijdrage aan projecten en programma’s. Deze dienst is op zoek naar 1 trainee.

Studieachtergrond 

De gevraagde studieachtergrond is een voltooide hbo- of wo-opleiding in de sociaalwetenschappelijke richting. Mocht jouw studie hier niet onder vallen, geef dan aan wat jouw studie relevant maakt.

Trainee bij afdeling Financiële zaken (1 traineeplaats)

De stafafdeling Financiële zaken faciliteert het IFV bij het uitvoeren van de financiële administratie, het opstellen van de jaarrekening, het opstellen van de managementrapportages en de beheersing van de financiële processen en projecten. Dit vergt een intensieve interactie met de lijnafdelingen en een nauwe samenwerking met Concerncontrol.

Als trainee op deze afdeling ga je ondersteunen bij de uitvoering van de afdelingstaken zoals het verbeteren van processen, het maken van analyses en het inboeken van facturen zodat je een goed beeld krijgt van wat er van een financiële afdeling wordt gevraagd. Deze afdeling is op zoek naar 1 trainee.

Studieachtergrond 

De gevraagde studieachtergrond is een voltooide hbo- of wo-opleiding in de richting finance, bedrijfseconomie of bedrijfskunde. Mocht jouw studie hier niet onder vallen, geef dan aan wat jouw studie relevant maakt.

Trainee bij afdeling Informatisering en automatisering (1 traineeplaats)

De stafafdeling Informatisering en automatisering (I&A) regisseert, ontwikkelt en beheert de informatievoorzienings- en ICT-oplossingen voor de afdelingen en voor de bedrijfsvoeringprocessen van het IFV. 

Als trainee op deze afdeling ga je de informatiebehoefte van diensten en afdelingen van het IFV in kaart brengen. Je levert een bijdrage aan een projectenplanning, maakt een vertaling van bedrijfsplannen naar een informatieplanning en voert business analyses uit voor I&A-projecten. Deze afdeling is op zoek naar 1 trainee.

Studieachtergrond 

De gevraagde studieachtergrond is een voltooide hbo- of wo-opleiding in de richting bedrijfskunde of ICT/informatiekunde. Mocht jouw studie hier niet onder vallen, geef dan aan wat jouw studie relevant maakt.

Trainee bij dienst Facilitair dienstencentrum (1 traineeplaats)
Het Facilitair dienstencentrum (FDC) ondersteunt de brandweer, politie, GHOR en gemeenten bij het voorbereiden op en het bestrijden van grootschalige incidenten, rampen en crisissituaties. Binnen het FDC ondersteunt het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid (KCAV) veiligheidsregio’s bij arbeidsveiligheids- en gezondheidsvraagstukken. Hiertoe worden, in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s, programma’s ontwikkeld voor veiligheid van medewerkers. Ook wordt bijgedragen aan (inter)nationale normontwikkeling, worden beleidsadviezen ontwikkeld en wordt wetenschappelijke kennis op dit gebied toegankelijk gemaakt voor de dagelijkse praktijk.

Als trainee binnen het KCAV ga je aan de slag met de ontwikkeling van een scenarioboek voor de brandweer. Dit document wordt een belangrijk hulpmiddel voor beleidsmedewerkers en uitvoerend personeel bij de voorbereiding op werkzaamheden. Je werkt hierin samen met vertegenwoordigers uit het werkveld en collega’s uit andere diensten binnen het IFV. Deze dienst is op zoek naar 1 trainee.

Studieachtergrond 

De gevraagde studieachtergrond is, behalve dat je over een hbo- of wo-diploma beschikt, open. Toon daarom in je motivatie aan wat jouw studie relevant maakt. 

Standplaats

Het FDC is gevestigd in Zoetermeer. Dit wordt na 3 maanden je standplaats, waarnaast je regelmatig in Arnhem zult zijn voor het ontwikkelprogramma en werkactiviteiten.

Interesse?

Voor meer informatie kun je op de volgende momenten contact opnemen met het IFV:

donderdag 18 april tussen 13.00 en 16.00 uur en dinsdag 23 april tussen 13.00 en 16.00 uur. 

Je belt telefoonnummer 026 355 29 34 en vraagt naar Marianne Heijndijk.

Heb je belangstelling voor één van de traineeplaatsen en pas je binnen het geschetste profiel?  

Dan zien we graag jouw cv en motivatiebrief tegemoet. Neem in je motivatie in ieder geval mee: 

 • Voor welke traineeplaats binnen het traineeprogramma je in aanmerking wilt komen.
 • Een korte en bondige beschrijving van wie je bent (inclusief kwaliteiten en beterpunten).
 • Wat jouw verwachtingen zijn ten aanzien van het traineeprogramma. 
 • Wat jij voor het IFV kunt betekenen.

Stuur je sollicitatie* per e-mail naar: wervingtrainees@ifv.nl. De sluitingsdatum is 12 mei 2019. 

De selectiedag vindt plaats op vrijdag 24 mei 2019. Bij een positieve beoordeling op de selectiedag, volgt een assessment in de eerste week van juni.

Deze werving wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. 

Acquisitie naar aanleiding van deze werving wordt niet op prijs gesteld.

Het IFV hecht een grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer je solliciteert op deze functie, ga je akkoord met het ons privacybeleid. Alle persoonsgegevens die wij in deze sollicitatieprocedures ontvangen worden door ons conform de bestaande privacywetgeving (AVG) opgeslagen. Maximaal een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderen we al jouw persoonsgegevens uit onze (digitale) bestanden.

Medewerkers aan het woord

Word gevonden door werkgevers

Cv uploadenUpload je CV!

Dagelijks zijn topwerkgevers op zoek naar kandidaten op TraineeshipPlaza. Upload nu gratis jouw informatie en zorg dat ze je kunnen vinden!

Upload jouw informatie

Contact

Instituut Fysieke Veiligheid

Marianne Heijndijk
Senior adviseur talent en leiderschap

Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem

026 355 29 3
wervingtrainees@ifv.nl
https://www.ifv.nl/

Bekijk bedrijfspresentatie

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden